Từ một chân chạy phong trào trở thành bộ não của một câu lạc bộ chạy bộ cho tới tổ chức giải phong trào đầu tiên ở quê hương.

Trong một chiều tối của một ngày mưa ngâu tháng ba, trong căn phòng nhỏ, tôi hỏi “Anh ơi sao mình không thành lập hội …

Từ một chân chạy phong trào trở thành bộ não của một câu lạc bộ chạy bộ cho tới tổ chức giải phong trào đầu tiên ở quê hương. Read More »

Scroll to Top